Chính trị – xã hội

NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV – ĐƠN VỊ SỐ 02, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 – 2026
04-05-2021

NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV – ĐƠN VỊ SỐ 02, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 – 2026

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
26-03-2021

TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Nhằm phổ biến tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn phường, góp phần nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm của nhân dân về việc chấp hành về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và […]

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG CẦU KHO
26-03-2021

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG CẦU KHO

CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG CẦU KHO LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2021; Hội LHPN phường Cầu Kho tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Cầu Kho, lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội vinh dự được […]