Chính trị – xã hội

TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
26-03-2021

TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Nhằm phổ biến tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn phường, góp phần nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm của nhân dân về việc chấp hành về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và […]

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG CẦU KHO
26-03-2021

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG CẦU KHO

CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG CẦU KHO LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2021; Hội LHPN phường Cầu Kho tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Cầu Kho, lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội vinh dự được […]

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU KHO NHIỆM KỲ 2016 – 2021
26-03-2021

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU KHO NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 19/2/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 1 về tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Quận 1. Vào ngày 23/3/2021, phường Cầu Kho tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân phường nhằm tổng kết đánh […]