Thông tin Đảng bộ phường

09-06-2019

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC: KHÔNG ĐỂ LỌT NGƯỜI CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN VÀO CẤP ỦY KHOÁ 13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tiến tới Đại hội Đảng, nghiêm cấm mọi biểu hiện tìm cách nâng người này, hạ người kia; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu; bản thân […]

17-05-2019

ĐẰNG SAU ÂM MƯU XUYÊN TẠC SỰ THẬT VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Xuyên tạc, bôi nhọ nhân cách, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và bỉ ổi của các thế lực thù địch nhằm làm nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoài nghi trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin, sự tôn […]

08-04-2019

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TPHCM TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Báo cáo thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh    

26-03-2019

ĐỂ ĐOÀN THANH NIÊN LÀ ĐỘI DỰ BỊ TIN CẬY CỦA ĐẢNG

Có người cho rằng mình phải thật sự xứng đáng mới vào Đảng, khi vào Đảng cũng không tạo được khác biệt. Có người cũng suy nghĩ khi vào Đảng thì phải xứng đáng và phải làm được gì đó cho Đảng, nếu không thì không nên vào Đảng… Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ […]