Giáo dục

20-01-2016

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thành phần hồ sơ – Biên bản của Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn về việc giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vi phạm nghiêm trọng các quy định ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; (hoặc đã hết thời gian đình chỉ mà không khắc […]

20-01-2016

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thành phần hồ sơ –         Biên bản của Ủy ban nhân dân phường về việc đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vi phạm quy định; –         Biên bản kiểm tra, xác nhận của Phòng Giáo dục Đào tạo quận – huyện. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ): Thời hạn giải […]

20-01-2016

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thành phần hồ sơ – Đơn xin Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân . Cơ quan […]

20-01-2016

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

a.Thành phần hồ sơ –         Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư­ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó. –         Văn bản nhận bảo trợ và quản lý của […]