Kinh tế - Thuế

20-01-2016

Xác nhận tờ khai nộp thuế

Thành phần hồ sơ –         Tờ khai nộp thuế –         Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; –         Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có). Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày […]

20-01-2016

Thu thuế công thương nghiệp

Thành phần hồ sơ –         Bản sao giấy CMND (02 bản pho to) –         Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( 02 bản pho to) –         Thông báo nộp thuế công thương nghiệp (01 photo) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc buổi sáng […]

08-12-2015

THU THUẾ NHÀ ĐẤT

Trường hợp có giấy chứng nhận: –         Chứng minh nhân dân (01 bản photo); –         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản photo); –         Tờ khai thuế đất phi nông nghiệp. Trường hợp không có giấy chứng nhận. –         Chứng minh nhân dân (01 bản photo); –         Hợp đồng mua bán giấy tay; […]