CÔNG VĂN SỐ 176/UBND NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2021 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ TRONG MÙA MƯA BÃO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

20210416040306920