DANH SÁCH 81 ĐIỂM CUNG CẤP KHẨU TRANG CHO NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1