11 Tháng Tám, 2022 612/6 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1