RA QUÂN TỔNG VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”;

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc Thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chương trình giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn Quận 1;

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về triển khai hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết năm 2019;

Ngày 28/9/2019, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho tổ chức ra quân dọn dẹp tại Công viên 26A Nguyễn Văn Cừ, góc đường Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt.

Buổi ra quân nhận được sự hưởng ứng của các lực lượng Công an , Quân sự , cán bộ công chức người lao động cùng nhân dân trên địa bàn phường.

Một số hình ảnh tại buổi tổng vệ sinh