THÔNG BÁO 4015 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ VIỆC HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NGƯỜI DÂN TRƯỜNG HỢP CẤP THIẾT