TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Nhằm phổ biến tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn phường, góp phần nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm của nhân dân về việc chấp hành về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngày 23/3/2021, Đảng ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cầu Kho tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ công chức phường, trật tự đô thị, chiến sĩ Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Bảo vệ dân phố, Cấp ủy chi bộ, Trưởng – Phó khu phố, Ban Công tác Mặt trận Khu phố, Tổ trưởng – Tổ phó Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Ông Bùi Trường Giang – Phó phòng Tư pháp Quận 1 báo cáo tại Hội nghị.