TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẦU KHO

Căn cứ Kế hoạch về việc phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho. Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn phường Cầu Kho.

Ngày 6/9/2019, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phường Cầu Kho phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho, Trạm y tế phường Cầu Kho tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm đến nhân dân trên địa bàn phường Cầu Kho.

Đến tham dự tại buổi tuyên truyền có Ông Phạm Văn Thêm – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Bác sĩ Lư Thị Ngọc Yến – Phó trưởng Trạm y tế phường Cầu Kho; Trưởng, phó các tổ chức Chính trị – xã hội; Trưởng – phó Ban điều hành khu phố cùng đại diện 70 hộ dân trên địa bàn phường.