CLIP 30 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỜNG CẦU KHO