TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI VỚI CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP SUỐT ĐỜI, HỌC TẬP THÔNG MINH ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TỐT, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, XÃ HỘI VĂN MINH” TỪ NGÀY 1/10 ĐẾN NGÀY 7/10/2019