Tư pháp hộ tịch

31-08-2020

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1114 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú Giấy tờ phải nộp 1 Tờ khai đăng ký khai tử (theo mẫu) 01 Bản chính 2 Giấy […]

31-08-2020

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

QUY TRÌNH 33 Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (Ban hành kèm theo Quyết định số  1114 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Số lượng […]

31-08-2020

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  1114 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú Giấy tờ phải nộp 1 Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu) 01 Bản chính 2 Giấy […]

31-08-2020

QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1114 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú Giấy tờ phải nộp 1 Tờ khai theo mẫu quy định đối với trường hợp người yêu cầu […]