NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ 1, PHƯỜNG CẦU KHO

Sáng ngày 10/11/2019, Ban Công tác Mặt trận khu phố 1 phường Cầu Kho phấn khởi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 và sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch – vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Đến tham dự Ngày hội có đồng chí Bùi Thị Thanh Nga – Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1; đồng chí Phạm Văn Thêm – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho; đồng chí Võ Thị Thanh Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cầu Kho, cùng các ông bà đại diện Cấp ủy Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận Khu phố và Nhân dân trên địa bàn Khu phố 1.

Trong năm 2019, Khu phố 1 phường Cầu Kho đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua ở khu dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Qua đó, biểu dương 11 gương “Người tốt – Việc tốt” cấp quận và cấp phường; biểu dương 10 “Gia đình văn hóa” tiêu biểu cấp phường và chăm lo cho 37 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố.

VK.