NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỒ SƠ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ THAM GIA DỰ ÁN CẢI TẠO, XÂY DỰNG LÔ E – CHUNG CƯ 518 VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG CẦU KHO, QUẬN 1

Thông-báo-niêm-yết-đã-gộp-1