Các văn bản mới

29-03-2016

Quy trình sửa chữa hư hỏng đột xuất của hẻm, vỉa hè trên địa bàn Quận 1

Phiếu báo duy tu vỉa hè-hẻm Phiếu xác nhận hoàn thành.