PHƯỜNG CẦU KHO HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021

Trước diễn biến Trái Đất mất đa dạng sinh học, sự cân bằng sinh thái giảm nghiêm trọng và tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong năm vừa qua, cùng một loạt các thảm họa thiên nhiên xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Chúng ta cần nâng cao nhận thức của bản thân và cộng đồng trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng điện hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 và công văn số 691/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Quận 1 về hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động. Đây là sự kiện toàn cầu nhằm kêu gọi tất cả mọi người cùng “Lên tiếng vì thiên nhiên”.

Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho chung tay vận động, tuyên truyền phối hợp với các cơ quan đoàn thể vận động Cấp ủy Ban điều hành 06 Khu phố và 81 Tổ dân phố trên địa bàn phường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 bằng việc tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (Thứ bảy). Việc tắt đèn trong một giờ nhằm biểu thị ý thức của con người trong việc bảo vệ đa dạng sinh học, bên cạnh đó thực hiện các biện pháp “sống xanh” nhằm gìn giữ môi trường xanh cho chính chúng ta, cũng như xây dựng và bảo vệ tương lai của nhân loại.