TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU KHO NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 19/2/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 1 về tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Quận 1. Vào ngày 23/3/2021, phường Cầu Kho tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân phường nhằm tổng kết đánh giá toàn diện tình hình tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân tại phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của:
*Lãnh đạo phường:
– Ông Vũ Đình Trung – Bí thư Đảng ủy phường.
– Bà Vương Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.
– Ông Nguyễn Vũ Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.
– Ông Võ Văn Minh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.
Cùng sự hiện diện của Thường trực UBND, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường và các đại biểu HĐND phường Cầu Kho.

Ông Võ Văn Minh – Thay mặt Thường trực HĐND phường đánh giá kết quả đạt được
Trương Thị Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND phường thông qua báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội
Hình ảnh Hội nghị