Thông tin Đảng bộ phường

09-06-2019

“THAM NHŨNG VẶT”: HẬU QUẢ KHÔNG HỀ “VẶT”

Có thể nói, “tham nhũng vặt” đã trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Nó xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt người dân, doanh nghiệp khi muốn thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn thì cần “biết ý”, có chi phí “lót tay”, “bôi trơn”… […]

09-06-2019

MỘT CÂU DI CHÚC GỬI GẮM BAO ĐIỀU

Ngày 10-5-1965, Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc. Tháng 5-1966, Bác đã viết thêm vào bản Di chúc một câu: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Một câu Di chúc gửi gắm biết bao điều và câu Di chúc này hiện nay càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong […]